-- advertisement --

เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ สมาคมกีฬาจักรยานฯ มอบจักรยานให้เด็กด้อยโอกาส สพป.สุโขทัยเขต 2

นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 จำนวน 30 คน เข้ารับมอบรถจักรยานจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้บริจาครถจักรยานให้กับนักเรียนยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องในงานการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60พรรษา โดยนายไมตรี ไตรลินานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้มอบ ณ หน้าศาลตาผาแดง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

-- advertisement --