-- advertisement --

เช็กอินนอนเต็นท์ชมพระอาทิตย์ตก กลางอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จุดเช็กอินใหม่ของเมืองนครฯ

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า อุทยานพฤกษศาสตร์ มวล. ได้เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของ จ.นครศรีธรรมราช โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ มวล.ได้จัดเตรียมลานกางเต็นท์พักแรมท่ามกลางธรรมชาติ ที่ด้านหลังเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ด้านหน้าติดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางแมกไม้นานาพันธ์ในอุทยานพฤกษศาสตร์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่องห้องน้ำที่สะอาด และระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีตลอดการพักแรม

อธิการบดี มวล. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยยังมีแผนงานการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ เช่น การดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด้วยงบประมาณกว่า 350 ล้านบาท เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด การจัดสร้างโดมกระบองเพชร โดมจัดแสดงกล้วยไม้นานาชนิด โถงแสดงวิถีชีวิตชาวเงาะป่าซาไก การจัดสร้างเส้นทางเดินป่า ซึ่งเป็นทางเดินเท้า ยกระดับลัดเลาะเข้าไปในพื้นที่ป่าของ มวล. เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้และสัตว์นานาชนิด และการก่อสร้างสะพานสูงเพื่อชมทัศนียภาพธรรมชาติโดยรอบจากมุมสูง ทั้งหมดนี้ คือความพยายามของ มวล.ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อชาวนครศรีธรรมราช

-- advertisement --