-- advertisement --

เด็กฟิล์มนิเทศฯศรีปทุมกวาด 2 รางวัล  ถ่ายภาพอาหารในสตูฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้า 2 รางวัล จากการเข้าร่วมประกวดความสามารถทางวิชาการ หัวข้อ “การถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดิโอ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาพสินค้าดอยคำ ประเภท “ภาพเดี่ยว” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาพสินค้าดอยคำ ประเภท “ภาพรวม” จากผู้เข้าร่วมประกวด 11 สถาบันการศึกษา ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ UCTT สนับสนุนการแข่งขันโดย บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ บริษัทNikon Thailand จำกัด

-- advertisement --