-- advertisement --

เด็กสุโขทัย ทำกระทงใบตองถวายวัด

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกันทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อถวายวัด และสืบสานประเพณีในวันลอยกระทง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 นำนักเรียนร่วมกันจัดทำ และประดิษฐ์กระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติจากใบตองซึ่งหาได้ในท้องถิ่น เพื่อนำไปถวายวัดในชุมชนไว้บริการจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อนำรายได้เข้าวัด และใช้สำหรับการลอย ในประเพณีลอยกระทง เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการใช้เวลาช่วงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อีกด้วย

———————

-- advertisement --