-- advertisement --

เด็กไทยกวาด 50 เหรียญทอง TIMC 2016 สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ

เด็กไทยสร้างประวัติศาสตร์ กวาด 50 เหรียญทอง แข่งคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ TIMC 2016 สมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ สพฐ.ยกนิ้วเด็กอนุบาลสุธีธร เด็กมาแตร์ และสาธิตปทุมวัน ทำคะแนนเต็มระดับประถม-มัธยม

ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.59 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 หรือ Thailand International Mathematics Competition 2016 (TIMC 2016) ระหว่างวันที่ 15-20 ส.ค.59

โดยมีนักเรียนจาก 29 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลียบัลแกเรีย แคนาดา ไซปรัส จีน กานา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน ลาว เลบานอน เกาหลีใต้ มาเก๊ามาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย เนปาล เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน อุสเบกิสถาน เวียดนาม และไทย สำหรับประเทศไทยนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนไทย จำนวน 48 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา 6 ทีม รวม 24 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ทีม รวม 24 คน เข้ารวมการแข่งขัน

ผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลมาครอง 71 รางวัล รวม 143 เหรียญ โดยมีรางวัลเหรียญทอง จากทุกประเภทการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญทอง นอกจากนี้เด็กไทยยังสามารถคว้ารางวัลแชมป์เปียน คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกไปครอง ได้แก่ อันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่ ทีม THAILAND A อันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม THAILAND B และอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีม THAILAND F

“และที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือมีนักเรียนระดับประถม สามารถทำคะแนนเต็ม 1คน คือ ด.ช.ณัฐชานนท์ โสนุช จาก รร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ส่วน ม.ต้น ทำคะแนนเต็มได้ 2 คน คือ ด.ช.จิรายุส จินาพงษ์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพฯ และ ด.ญ.ปาณิสรา ตั้งงามสกุล รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ สำหรับประเภททีม ได้คะแนนเต็มอีก 2ทีม คือ ทีม THAILAND A และทีม THAILAND B ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติในครั้งนี้”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

สำหรับรายละเอียดรางวัลต่างๆ มีดังนี้

ประเภทบุคคล ระดับประถมศึกษา เหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ ด.ช.วิภู กิจสำเร็จ และ ด.ช.ณัฐชานนท์ โสนุช จาก รร.อนุบาลสุธีธร และ ด.ช.นิพัทธ์ จันทรพรหมเดช รร.ดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี

เหรียญเงิน 7 รางวัล ได้แก่ ด.ช.กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ รร.วัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.กิรกฤต ปิณฑวิรุจน์ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช.ภาธร อัมมวรรธน์ ด.ช.นิธิศ อัญชลีนุกูล และ ด.ช.ศุภณัฐ สุริโยดร จาก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ด.ช.ณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ รร.อัสสัมชัญธนบุรี และด.ช.พนัส เยาวเรศเถกิงกิจ รร.เลิศหล้า ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ

เหรียญทองแดง 8 รางวัล ได้แก่ ด.ช.พิสรัลเลิศ ปัญญาโรจน์ และ ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ จาก รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ด.ญ.พิม โชติณภาลัย รร.อนุบาลนครราชสีมา ด.ช.ปฐมพร บุญช่วย รร.เอกชัย จ.สมุทรสาคร ด.ช.เธียร ครุพงศ์ รร.สาธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต กรุงเทพฯ ด.ญ.ปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี สถานศึกษาตามอัธยาศัย จ.อุบลราชธานี ด.ช.ธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข รร.โกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพฯ และด.ช.ธนิสร อรรถเวชกุล รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ ด.ช.ปรมี ปิยกิตติยา รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ด.ช.มัชฌิมา เพ็ญนุกูล รร.สฤษดิเดช จ.จันทบุรี ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ รร.อนุบาลชลบุรี ด.ญ.อธิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์ รร.อนุบาลพิษณุโลก และ ด.ช.ธาม สันติลินนท์ รร.อนุบาลนครราชสีมา

ประเภทบุคคล ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง 7 รางวัล ได้แก่ ด.ช.จิรายุส จินาพงษ์ และ ด.ช.ณฐนน เทอดไพรสันต์ จาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ด.ญ.ปาณิสรา ตั้งงามสกุล รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ ด.ช.ปพณ ละเภท รร.วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี ด.ช.มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ด.ช.ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ด.ช.ลภัส เปรมเจริญ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

เหรียญเงิน 8 รางวัล ได้แก่ ด.ช.นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ด.ช.กอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ช.นวพล แสงศิริรร.ราชสีมาวิทยาลัย นายรัชชานนท์ พึ่งแรง รร.ภูเก็ตวิทยาลัย ด.ช.ยศวิธ เงินวิวัฒน์กุล รร.สามเสนวิทยาลัย ด.ช.ณัชนน สาระธนะ รร.ระยองวิทยาคม ด.ช.
พิริยภัทร รัตนะ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ ด.ช.สัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ รร.แสงทองวิทยา จ.สงขลา

เหรียญทองแดง 9 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.ณัชชารีย์ โชติชูทิพย์ชยา รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ด.ญ.ณัฐณรัณ พฤฒิอาภากุล รร.สตรีวิทยา ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ รร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ด.ช.วรภาส มีจิตรไพศาล รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ด.ญ.ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด.ช.อธิบดี จำปาเทศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ญ.นนทิขา วงค์คำ รร.สุรนารี จ.นครราชสีมา ด.ช.จักริน หงส์ฟ่องฟ้า รร.แสงทองวิทยา และด.ช.ศุภกฤต คชสาร รร.หอวัง

ส่วนประเภททีม ระดับประถมศึกษา เหรียญทอง 1 รางวัล ๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND B ประกอบด้วย ด.ช.นิพัทธ์ จันทรพรหมเดช รร.ดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี ด.ช.ปรมี ปิยกิตติยา รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ด.ญ.ปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี สถานศึกษาตามอัธยาศัย จ.อุบลราชธานี และด.ช.ภาธร อัมมวรรธน์ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

เหรียญเงิน 3 รางวัล ๆ ละ 4 เหรียญได้แก่ ทีม THAILAND A ประกอบด้วย ด.ช.กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ รร.วัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา ด.ช.กิรกฤต ปิณฑวิรุจน์ รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ด.ช.เธียร ครุพงศ์ รร.สาธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต และ ด.ช.วิภู กิจสำเร็จ รร.อนุบาลสุธีธร

ทีม THAILAND D ประกอบด้วย ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ รร.อนุบาลชลบุรี ด.ช.ณัฐชานนท์ โสนุช รร.อนุบาลสุธีธร ด.ช.พิสรัล เลิศปัญญาโรจน์ รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ และ ด.ญ.อธิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์ รร.อนุบาลพิษณุโลก

และทีม THAILAND E ประกอบด้วย ด.ช.ณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ รร.อัสสัมชัญธนบุรี ด.ช.นิธิศ อัญชลีนุกูล รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ด.ญ.พิม โชติณภาลัย รร.อนุบาลนครราชสีมา และ ด.ช.ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ

เหรียญทองแดง 1 รางวัล ๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND F ประกอบด้วย ด.ช.ปฐมพร บุญช่วย รร.เอกชัย จ.สมุทรสาคร ด.ช.ธาม สันติลินนท์ รร.อนุบาลนครราชสีมา ด.ช.พนัส เยาวเรศเถกิงกิจ รร.เลิศหล้า ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ และ ด.ช.ศุภณัฐ สุริโยดร รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

และประเภททีม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 5 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND A, ทีม THAILAND B, ทีม THAILAND D, ทีม THAILAND E และ THAILAND F

ประเภททีม ระดับ ม.ต้น นักเรียนไทยสามารถกวาดรางวัล เหรียญทองได้ถึง 5 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่

ทีม THAILAND A ประกอบด้วย ด.ญ.ณัชชารีย์ โชติชูทิพย์ชยา รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ด.ช.จิรายุส จินาพงษ์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ด.ช.นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ และ ด.ญ.ปาณิสรา ตั้งงามสกุล รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย

ทีม THAILAND B ประกอบด้วย ด.ช.กอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ญ.ณัฐณรัณ พฤฒิอาภากุล รร.สตรีวิทยา ด.ช.ปพณ ละเภท รร.วิสุทธรังสี และ ด.ช.มัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ทีม THAILAND C ประกอบด้วย ด.ช.นวพล แสงศิริ รร.ราชสีมาวิทยาลัย ด.ช.รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ รร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี นายรัชชานนท์ พึ่งแรง รร.ภูเก็ตวิทยาลัย และ ด.ช.วรภาส มีจิตรไพศาล รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ

ทีม THAILAND E ประกอบด้วย ด.ช.ณัชนน สาระธนะ รร.ระยองวิทยาคม จ.ระยอง ด.ญ.นนทิขา วงค์คำ รร.สุรนารี จ.ครราชสีมา ด.ช.จักริน หงส์ฟ่องฟ้า รร.แสงทองวิทยา และ ด.ช.พิริยภัทร รัตนะ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

และ ทีม THAILAND F ประกอบด้วย ด.ช.ณฐนน เทอดไพรสันต์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ด.ช.ลภัส เปรมเจริญ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี ด.ช.ศุภกฤต คชสาร รร.หอวัง และ ด.ช.สัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ รร.แสงทองวิทยา

เหรียญเงิน 1 รางวัล ๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ ทีมTHAILAND D ประกอบด้วย ด.ญ.ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด.ช.ยศวิธ เงินวิวัฒน์กุล รร.สามเสนวิทยาลัย ด.ช.ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ และ ด.ช.อธิบดี จำปาเทศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

และรางวัลประเภทกลุ่มบุคคล เหรียญทอง 3 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND A, ทีม THAILAND B, และทีม THAILAND E เหรียญเงิน 1 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND F และเหรียญทองแดง 1 รางวัลๆ ละ 4เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND D

———————–

-- advertisement --