-- advertisement --

เด็กไทยสุดเจ๋ง คว้า16เหรียญทอง IMSO 2016

พร้อมรางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล โดยจะเดินทางกลับถึงไทยเย็นนี้

วันที่ 13 พ.ย.59 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทย ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 33 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2016) ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ย.59 ณ เมืองตาเงอรัง จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลปรากฏว่านักเรียนทั้ง 33 คน สามารถคว้ารางวัลได้ครบทุกคนคือ 16 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล

โดยรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิก นักเรียนไทยสามารถคว้ามาได้ 5 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ รร.อนุบาลนครราชสีมา เด็กชายธิติ เถลิงบุญสิริ รร.โชคชัย เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (พร้อมคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด) เด็กชายภูตะวัน พลานุภาพ รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์


ส่วนรางวัลเหรียญเงิน 7 เหรียญ
ได้แก่ เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ รร.อนุบาลนครราชสีมา เด็กชายนรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์ รร.จิตรลดา เด็กชายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ รร.อนุบาลอุบลราชธานี เด็กชายพนธกร คูสกุล รร.อนุบาลระยอง เด็กหญิงศศิภา สนั่นเสียง รร.ราชวินิต เด็กชายศิระ ดวงเนตร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) และเด็กชายอชิตพล สิริศรีศักดิ์ รร.สาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับรางวัลวิทยาศาสตร์โอลิมปิก สามารถคว้ามาได้ 11 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายกัญจน์ จันทร์แสงสุก รร.ราชวินิต เด็กชายกิตติธัช รัตนวรรณชัย รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายจิรวัฒน์ ตู้จินดา รร.อนุบาลสุธีธร เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภักดี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เด็กชายชัชพิมุข ลือขจร รร.สุขานารี เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เด็กชายนภวัต ตันติศิริวัฒน์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เด็กชายนรวิชญ์ นวสิริพงศ รร.สาธิตลอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เด็กชายนรวิชญ์ นวสิริพงศ รร.สาธิตลอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เด็กชายภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

นอกจากนี้ยังคว้ามาได้อีก 9 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงกรชนก จันวะโร รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เด็กหญิงกรชนก จันวะโร รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เด็กชายกฤติน สุขุมรัตนาพร รร.อัสสัมชัญแผนกประถม เด็กหญิงจริญญา เพ็งสว่าง รร.อนุบาลระยอง เด็กชายจักรภัทร การุณงามพรรณ รร.อนุบาลปทุมธานี เด็กชายเจ้าพระยา บรรจงการ รร.สฤษดิเดช เด็กหญิงชนมน ศิวาวุธ รร.รัตนศึกษา เด็กชายฐานุสิทธิ์ สุพรรณพงศ์ รร.นานาชาติฮีทฟิลด์ และเด็กชายถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์ รร.อนุบาลชลบุรี และรางวัล 1 เหรียญทองแดง คือ เด็กชายชาญ สงเดช รร.พญาไท

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนจาก 22 ประเทศเข้าร่วมการ ได้แก่ คือ บรูไน จีน บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี สปป.ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เซาท์แอฟริกา ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน ไทย และเวียดนาม รวมจำนวน 373 คน แบ่งเป็นคณิตศาสตร์ 193 คน และวิทยาศาสตร์ 180 คน

“สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2016) และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถ ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยก้าวสู่สากลต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

-- advertisement --