-- advertisement --

เตรียมอุดมฯ คว้าเหรียญทอง..แข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่รัสเซีย

ผู้แทนประเทศไทยคว้า 1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง 4 เกียรติคุณประกาศ จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 18 จากรัสเซีย

วันที่ 8 พ.ค.60 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ.2560 (18th Asian Physics Olympiad) ระหว่างวันที่ 1-9 พ.ค.60 ณ เมืองยากุ๊ตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 8 คน ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง โดยนายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ, 1 เหรียญเงิน โดย น.ส.ธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม, 1 เหรียญทองแดง โดย นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

และ 4 เกียรติคุณประกาศ ได้แก่ นายสิรภพ กลิ่นขจร นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ นายณพ เติมตฤษณา และ น.ส.ณัฐณิชา เมรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ในทีมยังประกอบด้วย นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย จำนวน 23 ประเทศ โดยคณะผู้แทนประเทศไทยฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ กิจธารา มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล รองหัวหน้าทีม ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และดร.ณัฐธิดา พรหมยอด นักวิชาการ สสวท. ผู้จัดการทีม

ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทย จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันพุธที่ 10 พ.ค.60 เวลา 8.30 น. เที่ยวบิน SU 270 โดย สสวท.จะมีพิธีต้อนรับเวลา 8.45 น.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1

—————–

-- advertisement --