-- advertisement --

เปิดชิงเก้าอี้ ผอ.สถานศึกษา 2,862 อัตรา

เริ่มสมัคร 18-24 พ.ย.นี้ ก.ค.ศ.คิดต่อหลักเกณฑ์สรรหา “รอง ผอ.สถานศึกษา” จะใช้เกณฑ์เดิม หรือเกณฑ์ใหม่ล้อไปกับ “ผอ.”

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มอบให้คณะกรรมาธิการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2559 ตามเงื่อนไขใหม่

โดยกำหนดรับสมัครวันที่ 18-24 พ.ย.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 พ.ย.59 ประเมินประวัติและผลงานการปฏิบัติงาน วันที่ 27 พ.ย.-2 ธ.ค.59 สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไปและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่และสมรรถนะทางการบริหาร วันที่ 3 ธ.ค.59 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธ.ค.59 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9 ธ.ค.59 นั้น

ในการประชุม ก.ค.ศ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปคิดแนวทางการคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ให้ที่ประชุมพิจารณา ในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. ต้องไปพิจารณาว่า จะใช้แนวทางการสรรหาตามหลักเกณฑ์เดิม หรือเสนอใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ที่ล้อกับการสรรหา ผอ.สถานศึกษา

“การคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษาปี 2559 นี้ จะยังไม่ได้ใช้วิธีการให้ ผอ.สถานศึกษา เป็นผู้เลือกรอง ผอ. สถานศึกษา แน่นนอน ขณะนี้มีแค่ 2 ทางเลือก คือ จะใช้แนวทางการสรรหาตามหลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือเสนอใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ที่ล้อกับการสรรหา ผอ.สถานศึกษา คือ ให้พัฒนาก่อนประจุแต่งตั้ง และให้มีการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นต้น” ปลัด.ศธ.กล่าว

สำหรับ จำนวนตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ปี2559 ดังนี้ กศจ. เปิดรับสมัครคัดเลือก 76 แห่ง แบ่งเป็น ผอ.สถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 2,848 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 อัตรา และ สศศ. 8 อัตรา รวมทั้งสิ้น 2,862 อัตรา โดยจำแนกเป็นราย กศจ./สศศ. ดังนี้

กรุงเทพฯ 2 อัตรา กระบี่ 52 อัตรา กาญจนบุรี 27 อัตรา กาฬสินธุ์ 19 อัตรา กำแพงเพชร 78 อัตรา

ขอนแก่น 34 อัตรา จันทบุรี 34 อัตรา ฉะเชิงเทรา 69 อัตรา

ชลบุรี 39 อัตรา ชัยนาท 34 อัตรา ชัยภูมิ 43 อัตรา ชุมพร 57 อัตรา เชียงราย 23 อัตรา เชียงใหม่ 98 อัตรา

ตรัง 27 อัตรา ตราด 27 อัตรา ตาก 39 อัตรา

นครนายก 30 อัตรา นครปฐม 47 อัตรา นครพนม 12 อัตรา นครราชสีมา 90 อัตรา นครศรีธรรมราช 82 อัตรานครสวรรค์ 76 อัตรา นนทบุรี 25 อัตรา นราธิวาส 46 อัตรา น่าน 21 อัตรา

บุรีรมย์ 34 อัตรา ปทุมธานี 47 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ 52 อัตรา ปราจีนบุรี 5 อัตรา ปัตตานี 53 อัตรา

พระนครศรีอยุธยา 80 อัตรา พะเยา 19 อัตรา พังงา 29 อัตรา พัทลุง 51อัตรา พิจิตร 32 อัตรา พิษณุโลก 31 อัตรา เพชรบุรี 54 อัตรา เพชรบูรณ์ 48 อัตรา แพร่ 15 อัตรา ภูเก็ต 7 อัตรา

มหาสารคาม 42 อัตรา มุกดาหาร 14 อัตรา แม่ฮ่องสอน 42 อัตรา

ยโสธร 15 อัตรา ยะลา 25 อัตรา

ร้อยเอ็ด 41 อัตรา ระนอง 17 อัตรา ระยอง 44 อัตรา ราชบุรี 84 อัตรา

ลพบุรี 53 อัตรา ลำปาง 39 อัตรา ลำพูน 16 อัตรา เลย 31 อัตรา

ศรีสะเกษ 33 อัตรา สกลนคร 20 อัตรา สงขลา 35 อัตรา สตูล 12 อัตรา สมุทรปราการ 28 อัตรา สมุทรสงคราม 23 อัตรา สมุทรสาคร 21 อัตรา สระแก้ว 22 อัตรา สระบุรี 59 อัตรา สิงห์บุรี 14 อัตรา สุโขทัย 37 อัตรา สุพรรณบุรี 83 อัตรา สุราษฎร์ธานี 107 อัตรา สุรินทร์ 18 อัตรา

หนองคาย 32 อัตรา หนองบัวลำภู 5 อัตรา

อ่างทอง 34 อัตรา อำนาจเจริญ 8 อัตรา อุดรธานี 35 อัตรา อุตรดิตถ์ 18 อัตรา อุทัยธานี 11 อัตรา อุบลราชธานี 48 อัตรา และ สศศ. 8 อัตรา

-- advertisement --