-- advertisement --

เปิดบ้านตระกูล  หัวเฉียว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กำหนดจัดงานOpen House เปิดบ้านตระกูล “หัวเฉียว” (Huachiew Family Edutown 2018) เพื่อต้อนรับเหล่าจอมยุทธ์จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงของมหาวิทยาลัย เข้ามาตักตวงวิชาความรู้จาก 13 คณะวิชา ทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ และสายวิทย์-ศิลป์ ร่วมพูดคุยค้นหาตัวตนกับอาจารย์และรุ่นพี่ สนุกสนานไปกับกิจกรรมหลากหลาย รับของรางวัล และสมัครพร้อมสัมภาษณ์รับส่วนลดค่าเทอม 10% ในภาคเรียนแรกของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ

ในวันอังคารที่ 13 พ.ย.61 เวลา 08.30 – 15.00 น. สอบถามเพิ่มเติมแผนกรับนักศึกษา 0-2312-6300-79 ต่อ 1711-1718 สายด่วน 085-489-3710-14 หรือ @huachiew หรือ admission.hcu.ac.th สมัครเข้าร่วมงานที่

-- advertisement --