เปิดประวัติ เจ้าชายไฟซาล บิน ฟาฮัด ผู้ครอบครองเพชรสะเทือนสัมพันธ์ไทย  ประชาชาติธุรกิจ