-- advertisement --

เปิดรับรุ่นแรก นร. ห้องเรียนกีฬา สร้างต้นแบบ 3 จังหวัด

ศธ.สร้างต้นแบบห้องเรียนกีฬา รองรับเด็กมีความสามารถพัฒนาให้เป็นเลิศ ใน3 รร.ๆ ละ 80 คน แบ่งวิทย์-กีฬา/ศิลป์-กีฬา รับสมัครแล้วจนถึงวัน 31 ส.ค.นี้

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในแต่ละภูมิภาค โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี มีดำริให้สร้างโรงเรียนกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แต่ไม่มาก ถ้าจะสร้างอีกก็ค่อนข้างยุ่งยาก คิดว่าควรจะพัฒนาเป็นห้องเรียนกีฬา

จึงเกิดความร่วมมือดังกล่าวและจะเริ่มดำเนินการใน 3 โรงเรียน ได้แก่ ภาคเหนือ รร.สุโขทัยวิทยาคม, ภาคอีสาน รร.สารคามพิทยาคม และภาคใต้ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เปิดสอนระดับ ม.ปลาย แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนกศิลป์-กีฬา รูปแบบการสอนจะประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกีฬา 3 จังหวัดภาคใต้ ที่ ศธ. ออกแบบไว้ เน้นพัฒนาร่างกายโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา และการโภชนาการเพื่อสานฝันให้นักกีฬาไทยก้าวสู่กีฬาสากล

“การทำห้องเรียนกีฬาไม่เพียงส่งเสริมเด็กที่เก่งกีฬาเท่านั้น ยังเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กคนอื่นๆ เข้าถึงกีฬามากขึ้น โดยสามารถใช้ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กๆ กลุ่มนี้ไปสอนกีฬาแก่เด็กคนอื่นได้ ซึ่งกีฬาจะช่วยทำให้เด็กมีความอดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักให้อภัย อย่างไรก็ตาม ได้ฝากให้โรงเรียนเสริมความรู้ในเรื่องจิตวิทยาเข้าไปด้วย ซึ่งนายกฯ ย้ำว่าจะไม่ใช้คำว่าการนำร่อง แต่จะให้โรงเรียนนี้ต้นแบบและนำประสบการณ์ที่ได้มาอุดช่องโหว่ปัญหาที่เกิดขึ้น”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

อนึ่งทั้ง 3 โรงเรียน จะเปิดรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.4 เพื่อเข้าเรียนในแผนกการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนละ 80 คน เป็นนักเรียนประจำพักนอน ฝึกซ้อมกีฬา และเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ สถาบันการพลศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค.59 ณ โครงการห้องเรียนกีฬา เว็บไซต์ และ

-- advertisement --