-- advertisement --

เปิดสรรหา

ประกาศสมัคร20 มี.ค.’หมอธี’ลั่นไม่มีล็อกสเปกคืนอำนาจครู-บุคลากร

วันที่ 27 ก.พ.2561นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้คำสั่ง คสช.ที่ 17/2560 สรรหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริง ทั้งนี้ในข้อ 2 ของคำสั่งระบุว่า”กรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีว่าการ ศธ. อาจให้คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ตามคำสั่งนี้ แล้วแต่กรณีดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการสกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กำหนด”

โดยเบื้องต้นจะมีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา โดยดำเนินการให้เป็นสากล ด้วยการกำหนดในใบสมัครว่าจะต้องมีผู้เขียนแนะนำและรับรอง และให้คณะกรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่เกิน 10 คน เสนอให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อทำการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้เหมาะสมให้เหลือ 2 คน พร้อมเหตุผลเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานคัดเลือก ซึ่งจะประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2561 และคาดว่าจะได้เลขาธิการคุรุสภาตัวจริง ภายในเดือน พ.ค.นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า การรับสมัครครั้งนี้เปิดกว้าง หากใครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดก็สามารถมาสมัครได้ แม้แต่นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ก็มีสิทธิ์สมัคร เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาซึ่งอยู่ระหว่างดูรายละเอียด ทั้งนี้การสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ต้องการคนที่แวดวงการศึกษาและครูให้ความเคารพนับถือ ดังนั้นคณะกรรมการทั้ง 2ชุด ต้องเป็นคนที่วงการศึกษายกย่องนับถือด้วย

“คณะกรรมการกลั่นกรอง นอกจากจะดูประวัติแล้วต้องดูผลงานที่ผ่านมา รวมถึงให้คะแนนผู้รับรองด้วย ส่วนจะมีกรรมการชุดละกี่คนนั้นยังไม่มีข้อสรุป แต่โดยกฎหมายผมสามารถดำเนินการได้เลย เพราะคำสั่ง คสช.ที่ 17/2560 ข้อ 2 กำหนดชัดเจนว่าให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. แต่ผมให้เกียรติกรรมการคุรุสภา อยากให้มีส่วนในการคัดเลือกและยืนยันว่าการสรรหาครั้งนี้โปร่งใสที่สุด เพราะทำตามสัญญาว่าจะคืนอำนาจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง”

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า ส่วนการสรรหาเลขาธิการ สกสค.และผอ.องค์การค้าฯ ตัวจริงนั้นทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างการสะสางปัญหา ยังมีหลายเรื่องที่ไม่เสถียร การเปลี่ยนแปลงกลางคันจะทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องจึงต้องรอก่อน แต่ก็ต้องดำเนินการไม่ช้าก็เร็วเพราะนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค.และ ผอ.องค์การค้าฯ จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้

-- advertisement --