-- advertisement --

เปิดโผโยกย้าย ผอ.สพป.-สพม. 48 ราย

วันที่ 13 ต.ค.59 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอรายชื่อโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 48 ราย ดังนี้

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ย้ายไป สพป.จำนวน 30 ราย ได้แก่ นายบำรุง ฤทธิ์รัตน์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.กระบี่, นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ 3 เป็น ผอ.สพป.ชัยนาท, นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เป็น ผอ.สพป.ตรัง เขต1, นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สตูล, นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยะลา เขต 1, นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต2 ,นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ตราด ,นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3, นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครนายก, นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต1, นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น ผอ.สพป.พังงา, นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็น ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1, นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1, นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 เป็น ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1, นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1, นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2, นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็น ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2, นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิษฐ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ตาก เขต 1, นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นผอ.สพป.ชุมพร เขต 2, นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4, นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2, นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2, นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7, นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ย้ายไป สพป. จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายปริญญา ธรเสนา ผอ.สพม.เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) เป็น ผอ.สพป.กทม., นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพม.เขต7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) เป็น ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผอ.สพม.เขต10(เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร) เป็น ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

ผอ.สพม. ย้ายไป สพม.จำนวน 12 ราย ได้แก่ นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ) เป็น ผอ.สพม.เขต22 (นครพนม, มุกดาหาร), นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ) เป็น ผอ.สพม.เขต7(ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว), นายอุดมชัย จุฑาภัค ผอ.สพม.เขต 30 ชัยภูมิ เป็น ผอ.สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์, นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 21 หนองคาย เป็น ผอ.สพม.เขต 30 ชัยภูมิ, นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย, พะเยา) เป็น ผอ.สพม.เขต 21 หนองคาย, นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 37 (แพร่, น่าน) เป็น ผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย, พะเยา), นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.สพม.เขต 31 (นครราชสีมา), นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เป็น ผอ.สพม.เขต 35(ลำปาง, ลำพูน), นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) เป็น ผอ.สพม.เขต 20 (อุดรธานี), นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร ผอ.สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เป็น ผอ.สพม.เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู), นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี, ชุมพร) เป็น ผอ.สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช, พัทลุง) และนายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช, พัทลุง) เป็น ผอ.สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี, ชุมพร)

นอกจากนี้ อนุมัติโยกย้ายจาก สพป.ไป สพม. จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ), นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็น ผอ.สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) และนายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็น ผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์)

“ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โดยกำหนดให้การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันไปใช้ในบัญชีอื่นนั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)เจ้าของบัญชี และกศจ.ที่ขอใช้รายชื่อในบัญชีจะต้องตกลงยินยอมด้วยกัน และการขอใช้ให้พิจารณาจาก กศจ.ใกล้เคียงก่อน แต่หาก กศจ.ใกล้เคียงไม่มีบัญชีผู้สอบตามวุฒิที่ขอ จึงจะสามารถขอใช้บัญชี กศจ.ในภูมิภาคเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม กรณีผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจ และได้รับประกาศขึ้นบัญชี กศจ.ที่ขอรายชื่อ แต่ไม่ประสงค์ หรือระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้สอบแข่งขันสละสิทธิ์การบรรจุ ทั้ง 2 บัญชี ส่วนกรณีไม่สมัครใจก็ยังคงขึ้นบัญชีตามลำดับเดิมที่สอบแข่งขันได้และบัญชี กศจ.ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวมีอายุ 1 ปีเท่านั้น” นายการุณ กล่าว

-- advertisement --