-- advertisement --

เฟ้นครู..ตามรอยหลักการสอนในรัชกาลที่ 9

มอบ “คุรุสภา” ประสานผู้เกี่ยวข้องเชิดชูเกียรติ “ในหลวง ร.9” เป็นบูรพาจารย์ของครู

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เสนอผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ที่มีแนวคิดจะถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสูงสุด ในฐานะที่ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู รวมถึงยังมีแนวคิดที่แต่งฉันท์พิเศษ สำหรับพระองค์ขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติจากเดิมที่มีเฉพาะคำฉันท์ไหว้ครู ที่ขึ้นต้นว่า “ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา” ซึ่งให้นักเรียนท่องอยู่เพียงบทเดียว

ต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาการ รับทราบ ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ เห็นด้วยในหลักการ และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไปประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงหาผู้ที่มีความรู้มาแต่งฉันท์ สำหรับเชิดชูเกียรติพระองค์ท่านด้วย

รองปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า สำหรับการพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ครูปีนี้ นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ปกติแล้ว ยังจะเน้นเชิดชูเกียรติครู ที่นำแนวทางการสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สอนจากการปฏิบัติจริง ดังที่พระองค์ทรงเคยพระราชทานความรู้ให้นักเรียนผ่านทางรายการศึกษาทัศน์ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจากนี้คุรุสภาจะต้องไปวางหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เหมาะสม และนำเข้าหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง ในเดือน ธ.ค.59 นี้

-- advertisement --