-- advertisement --

เลี่ยงเส้นทาง 20-24 มี.ค. กลุ่มราชมงคลจัดพิธีพระราชทานปริญญา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 27,921 คน ในวันที่ 20-24 มี.ค.60 ทั้งช่วงเช้า-ช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 15-19 มี.ค.60 (ซ้อมใหญ่) และวันที่ 20-24 มี.ค.60 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-1205-2989

-- advertisement --