-- advertisement --

เลื่อนสอบ ครูผู้ช่วย เดือน ส.ค./รอ สทศ.ทำข้อสอบ

บอร์ด ก.ค.ศ. เห็นชอบ เลื่อนสอบครูผู้ช่วยไปเป็นเดือน ส.ค. – รอ สทศ.ทำข้อสอบ

วันที่ 8 ม.ค.2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุม ได้พิจารณาหน่วยงานที่จะมาทำหน้าที่จัดสอบครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ ในการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีหน่วยงานกลางในการจัดสอบรวม เช่นเดียวกับการสอบข้าราชการพลเรือน ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมอบหมายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดสอบ ทั้งนี้ทาง สทศ. แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ทันการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน มี.ค. เพราะมีภาระที่จะต้องจัดสอบต่าง ๆ เช่นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำข้อสอบและการจัดสอบมีความ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะต้องเลื่อนการสอบไปประมาณช่วงเดือน ส.ค.2561 แทน เพื่อบรรจุให้ทันในเดือนต.ค.2561

“ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า การบรรจุครูในช่วงเดือน พ.ค.ยังไม่เร่งรีบ เพราะยังมีบัญชีเก่าซึ่งยังไม่หมดอายุสามารถเรียกบรรจุได้ ขณะเดียวกันจะมีอัตราเกษียณที่มีตำแหน่งว่างมากๆ และจำเป็นจริง ๆ ในช่วงเดือน ต.ค. ดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นต้องรีบสอบเดือน มี.ค. และเพื่อให้ สทศ. มีเวลาในการจัดทำข้อสอบให้ได้มาตรฐาน จึงให้เลื่อนการสอบแบบใหม่ไปเป็นช่วงเดือน ส.ค. ซึ่งการดำเนินการแบบนี้ จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเอกชน ที่มีเวลาในการหาครูใหม่มาสอนได้ทัน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะกำกับดูแล สทศ.ไปหารือกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อหาข้อสรุปในการจัดสอบร่วมกัน” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

-- advertisement --