-- advertisement --

แจ้งเตือน อจท.เร่งเก็บหนังสือมีปัญหา

สพฐ.คาดโทษหากพบวางขาย-แนะใครซื้อไปขอเปลี่ยนได้ไม่เสียเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.) ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.60 ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหน้าปกของหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ที่ไม่ถูกต้องทั้ง 77 รายการทุกเล่ม ที่จัดจำหน่ายแก่สถานศึกษาไปแล้ว หากไม่ดำเนินการจะถือว่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเหล่านั้น มีหน้าปกไม่ถูกต้อง และ เป็นหนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สพฐ. แต่ทว่ายังมีผู้พบเห็นว่ามีหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานของ อจท.วางจำหน่ายตามร้านค้า ยังไม่มีการแก้ไขหน้าปกหนังสือ ซึ่งถือว่าไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง สพฐ.ว่าได้ดำเนินเรียกเก็บหนังสือจากสถานศึกษาแล้วนั้น

ล่าสุด นางสุกัญญา งามบรรจง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) กล่าวว่า อจท.ได้ส่งหลักฐานมาให้ สวก. ดูแล้วว่าได้ทำหนังสือแจ้งไปยังตัวแทนร้านค้าและโรงเรียนต่าง ๆ แล้ว แต่ที่ยังมีผู้พบเห็นหนังสือดังกล่าวอยู่ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน อาจมีหนังสือบางส่วนหลงเหลืออยู่ และ อจท.จะดำเนินการให้เสร็จ และจะแจ้งมาให้ สพฐ.ทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าหากใครไปพบเจอหนังสือดังกล่าว ก็เอามาเปลี่ยนได้เพราะ อจท.ไม่ได้คิดค่าเปลี่ยน นั่นก็หมายความว่าทางอจท.ได้ดำเนินการแล้ว

“ใครเป็นคนไปเจอจริงหรือไม่จริง ก็ไม่ทราบ เพราะไม่ได้ไปเจอเอง ซึ่งศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ก็เหมือนร้านค้าทั่วไปที่เอาหนังสือมาขาย อาจจะรับมาก่อนที่ อจท.ลงไปเก็บ ทั้งนี้ปกติ สวก.จะส่งทีมลงไปโรงเรียนก่อนเปิดเทอมอยู่แล้ว เพื่อสำรวจความเรียบร้อยว่าโรงเรียนได้ซื้อหนังสือถูกต้องตามที่ สพฐ.อนุญาตหรือไม่ หากพบว่าตรงไหนดำเนินการไม่ถูกต้อง ก็จะนำมารายงาน สพฐ.พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับโรงเรียนด้วยว่าหนังสือไหนถูกต้อง ไม่ถูกต้อง”นางสุกัญญา กล่าว

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ตนจะทำหนังสือเตือนไปยัง อทจ.อีกครั้งว่าให้ดำเนินการเก็บหนังสือที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก สพฐ.ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดเทอม หากยังพบว่ายังมีหนังสือหลงเหลืออยู่ ก็ถือว่า อจท.ละเมิดคำสั่งของ สพฐ. และคงต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพราะตนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอะไรอยู่แล้ว

-- advertisement --