-- advertisement --

แพทย์แม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยรักษาผู้ป่วยติดเตียง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำนักศึกษาสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุด จ.เชียงราย ภายใต้โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี

นพ.สมปราชญ์ หมั่นจิต หัวหน้าโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี กล่าวว่า โครงการแพทย์อาสาฯ ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตในการใช้ชื่อแพทย์อาสาบรมราชกุมารี เมื่อเดือน มี.ค.2560 และเริ่มออกพื้นที่ให้การรักษาประชาชน ช่วงเดือน ธ.ค.2561 โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย การเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม และการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และกายภาพบำบัด ตลอดจนการรักษาในระดับผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับส่วนใหญ่โรคที่พบจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงอัมพาต อัมพฤกษ์ ตาเป็นต้อกระจก และระบบประสาท นอกจากนี้สิ่งที่เป็นข้อสังเกต คือผู้ป่วยมักจะขาดผู้ดูแล ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน และการพาไปพบแพทย์เป็นอุปสรรคในการรักษาอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยแต่ละรายมีระยะเวลารักษาแตกต่างกัน ซึ่งทางโครงการจะดูแลผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม

นายพล เรือนแก้ว ผู้ดูแลญาติที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ กล่าวว่า ดีใจที่มีทีมหมอจาก มฟล.มาเยี่ยมตรวจดูอาการพร้อมสอนการทำกายภาพบำบัดที่ทำเองได้ที่บ้าน

ด้านนายธวัชพงศ์ คำวัง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าสุด กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าสุด มีรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยตามบ้าน เพื่อส่งเสริมการรักษาให้มีความต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มฟล.เป็นต้น

-- advertisement --