-- advertisement --

การศึกษา

โนนสุวรรณพิทยาคม เปิดโครงการ KOFICE Good Hallyu Project in Thailand 2021

วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.20 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

โนนสุวรรณพิทยาคม เปิดโครงการ KOFICE Good Hallyu Project in Thailand 2021 

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดงานเปิดโครงการ KOFICE Good Hallyu Project in Thailand 2021 นายอี อุก ฮ็อน เอกอัคราชฑูตเกาหลีประจำประเทศไทย, นายโจ แจ อิล ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ฯลฯ แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 

ดร.กฤษ  ละมูลมอญ (ผอ.สพม.บุรีรัมย์) กล่าวว่า  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ KOFICE Good Hallyu Project in Thailand 2021 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจากมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (KOFICE) ร่วมกับค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของนางสาวลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK  “ โดยมีศูนย์การเรียนรู้ K-POP ห้อง Creative Room และห้องมัลติมีเดีย ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ และอุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ ทางการศึกษาประจำห้องเสร็จสมบูรณ์ มีครูผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนเต้น K-POP ”  

โครงการดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน นักเรียน ในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ที่สนใจ ชื่นชอบการเต้นมาเรียนรู้พัฒนาและฝึกหัดตัวเอง มีตัวอย่างดีๆ อย่างนางสาวลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ที่มีระเบียบ วินัย ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความอดทนฝึกฝน จนประสบความสำเร็จในระดับโลก เป็นพลังบวกให้แก่เด็กๆ  ไทยทำตามความฝันของพวกเขา สามารถเล่นได้อย่างอิสระในสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ดีขึ้น และ โดยไม่มีข้อจำกัด 

email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com 

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

-- advertisement --