-- advertisement --

โฮมสวนดุสิตปลอดไขมันทรานส์ นำร่องปี 56 ผู้บริโภคหมดห่วง

โฮมสวนดุสิตปลอดไขมันทรานส์ นำร่องปี 56 ผู้บริโภคหมดห่วง

อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบไขมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดไขมันทรานส์ในน้ำมัน ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งโฮมเบเกอรี่ตระหนักดีว่าไขมันทรานส์เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2556 เพราะโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงมีนโยบายให้นำการใช้น้ำมัน/ไขมันที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบออกจากกระบวนการผลิต และทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี Trans fat 0% เช่น น้ำมันที่ใช้ทาถาดเบเกอรี่ทั้งหมด เปลี่ยนจากเนยขาวเป็นเนยขาวจากน้ำมันรำข้าว เป็นต้น รวมถึงการทบทวนชนิดของน้ำมันและไขมันที่ใช้ ดังนั้นไขมันที่ใช้ในขนมอบทุกชนิด จะไม่มีการใช้น้ำมันที่มาจากกระบวน Partially Hydrogenation Process อย่างแน่นอน

“ในสหรัฐอเมริกา และเดนมาร์ก มีการตื่นตัวมาก่อนไทยพอสมควร ซึ่งขณะที่ตนศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา รับรู้ถึงความสำคัญและอันตรายจากไขมันทรานส์ จึงกลับมาบริหารและพัฒนาขนมอบของโฮมเบเกอรี่ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ และมีเอกสารยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบจากห้องปฏิบัติการ เพื่อเกิดความมั่นใจว่าวัตถุดิบทุกชนิดจะไม่เป็นแหล่งของไขมันทรานส์ ที่จะเป็นส่วนประกอบในการผลิตภัณฑ์ขนมอบและอาหารว่าง เราคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของโฮมเบเกอรี่ปลอดภัยไม่ใช้ไขมันทรานส์” อาจารย์จันทร์จนา กล่าว

-- advertisement --