-- advertisement --

ได้เวลาสรรหาตัวจริง บิ๊กสกสค.-คุรุสภา

“หมอธี”ให้โอกาส”พิษณุ ตุลสุข”&”สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์” เลือกไปต่อ..หนึ่งตำแหน่ง

วันที่ 23 มี.ค.60 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 17/2560 ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งที่ให้เพิ่มเลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการคุรุสภาจากเดิมที่เป็นเพียงเลขานุการเท่านั้น

นอกจากนี้ในคำสั่งดังกล่าวยังระบุว่า ในกรณีที่เห็นสมควร รมว.ศึกษาธิการ อาจให้คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการ สกสค.แล้วแต่กรณี ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ รมว.ศึกษาธิการ กำหนด

ซึ่งขณะนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้มีการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว โดยจะไปกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชเพื่อนำมาใช้ดำเนินการสรรหาต่อไป คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการได้

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ระหว่างนี้ นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ. ยังคงปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ยังคงปฏิบิตหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา อยู่เช่นเดิม แต่ระหว่างนี้ทั้ง 2 คน ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกตำแหน่งใด เพราะหากได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นตัวจริง ก็ต้องลาออกจากราชการก่อนเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว

-- advertisement --