-- advertisement --

ไทยชงศูนย์ซีมีโอเศรษฐกิจพอเพียง-สะเต็มศึกษา

ศธ.และซีมีโอ จัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 วันที่ 3-4 พ.ค.นี้

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงเทพฯ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค.60 ที่โรมแรมเบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯว่า องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่ก่อตั้งขึ้นมาจนถึงวันนี้นับเป็นปีที่ 52 แล้ว ล่าสุด ศธ.และซีมีโอ กำหนดจัดการประชุมเพื่อให้ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ทั้งจากในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ไปจนถึงร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับให้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การพัฒนาครู การพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อตอบสนองกับความต้องการประเทศ การเป็นพลเมืองที่ดีผ่านการศึกษาและชุมชน เป็นต้น

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาสมาชิกซีมีโอ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ด้านต่างๆ กระจายอยู่ในชาติสมาชิกรวม 21 ศูนย์ สำหรับประเทศไทย ในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 49 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ จะเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคเพิ่มอีก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ซีมีโอด้านเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ซีมีโอด้านสะเต็มศึกษา ซึ่งศูนย์ฯสะเต็มศึกษานั้นขณะนี้เดินหน้าไปพอสมควรโดยจะมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเจ้าภาพหลัก และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นฝ่ายสนับสนุน

“สำหรับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัส ให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานหลายสิบปี จะเป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำคัญไทยมีโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เกือบ 2 หมื่นแห่ง และมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง การจัดตั้งทั้ง 2 ศูนย์ต้องเสนอสภาซีเมค เมื่อรับรองแล้วสภาซีเมค จะใช้เวลาศึกษาว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ประมาณ ก่อนเริ่มเปิดทำการศูนย์ได้ในช่วงปลายปีนี้ ถึงต้นปีหน้า”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

-- advertisement --