-- advertisement --

ไฟเขียวโยกย้าย ผอ.โรงเรียนดังกทม.

“เทพฤทธิ์” นั่งราชวินิตมัธยม – “กาญจนา” คุมสายน้ำผึ้งฯ

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ(ผอ.)สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1 จำนวน 6 ราย และ สพม.2 จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย ดังนี้

สพม.1 ได้แก่ 1.นายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผอ.รร.ราชวินิต มัธยม เป็น ผอ.รร.ทวีธาภิเศก
2.นายเทพฤทธิ์ ยอดใส ผอ.รร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เป็น ผอ.รร.ราชวินิต มัธยม
3.นายชาย จันทร์งาม ผอ.รร.วัดสังเวช เป็น ผอ.รร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
4.นายภิญโญ ภูศรี ผอ.รร.โพธิ์ทองพิทยาคม เป็น ผอ.รร.วัดสังเวช
5.นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผอ.รร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ เป็น ผอ.รร.วัดนวลนรดิศ
และ 6.นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผอ.รร.หลักสองส่งเสริมวิทยา เป็น ผอ.รร.วัดบวรมงคล

ส่วน สพม.2 ได้แก่ 1.นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ ผอ.รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เป็น ผอ.รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ และ 2.นายไพบูลย์ กล้าหาญ ผอ.รร.พระโขนงพิทยาลัย เป็น ผอ.รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติย้ายรองผอ.สถานศึกษา สพม.1 จำนวน 7 ราย ได้แก่
1.นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รอง ผอ.รร.สุวรรณารามวิทยาคม เป็น รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2.นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ รอง ผอ.รร.เขื่อนข้างวิทยาคาร จ.ศรีษะเกษ เป็น รอง ผอ.รร.สตรีวัดระฆัง
3.นางอมรา คุ้มจันอัด รอง ผอ.รร.ศีลาจารพิพัฒน์ เป็น รอง ผอ.รร.วัดราชบพิธ
4.น.ส.สิวาลัย สวัสดิ์รักษา รอง ผอ.รร.โยธินบูรณะ2 (สุวรรณสุทธาราม) เป็น รอง ผอ.รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
5.นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ รอง ผอ.รร.วิมุตยรามพิทยากร เป็น รอง ผอ.รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2
6.นายรัชดากร แดงโรจน์ รอง ผอ.รร.วิมุตยพิทยากร เป็น รอง ผอ.รร.วัดราชโอรส
และ7.นายชิดชัย ไชยรัตน์ รอง ผอ.รร.วัดอินทาราม เป็น รอง ผอ.รร.ทวีธาภิเศก

ทั้งนี้ เป็นการโยกย้ายปกติตามตำแหน่งที่ว่าง

-- advertisement --