-- advertisement --

 กศน.นราธิวาสรวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิต

จับมือเหล่ากาชาดจังหวัด ชู “1 คนให้ 3 คนรับ” ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคทุกๆ 3 เดือน

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเสียสละให้นักศึกษา กศน. และบุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และนักศึกษา กศน. ผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต 200 คน โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด นำทีมงาน จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และทีมงานสำนักงานเหล่ากาชาดมาให้บริการรับบริจาคโลหิตในกิจกรรมครั้งนี้โอกาสนี้ นาวาตรีหญิงโนสมา ได้เชิญชวนให้บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน

-- advertisement --