-- advertisement --

 บัญชีจุฬาฯตอกย้ำความเป็นหนึ่ง คว้าแชมป์แผนการตลาดระดับโลก

ล่าสุดกับการคว้าชัยชนะระดับโลกของนิสิตภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย และคณะฯ ที่นำพานิสิตคว้ารางวัล Best Global Brand Plan แผนการตลาดที่ดีที่สุด จากการแข่งขันแผนการตลาดระดับนานาชาติ Global Brand Planning Competition 2019 จัดขึ้นโดยสมาพันธ์การตลาดโลก ณ ประเทศสิงคโปร์

นิสิตกลุ่มนี้ One Two Tea จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนประเทศไทย จากการชนะการแข่งขันแผนการตลาด J – MAT ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาจุฬา ฯ ครองแชมป์การแข่งขันแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี และสามารถคว้าแชมป์ในระดับนานาชาติ ตอกย้ำคุณภาพการศึกษาของไทย สามารถสร้างเด็กไทยให้มีความรู้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ

ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า “คณะให้ความสำคัญในทุกหลักสูตรที่จะสามารถพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริง โดยการเรียนการสอนจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในตำราเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเป็นความคิดสร้างสรรค์บนโลกดิจิทัล

ดังนั้น การเรียนการสอนของคณะฯ จึงไม่ใช่การเรียนที่พัฒนาแค่เพียงความรู้ แต่เป็นการพัฒนาที่นำไปสู่ความฉลาด ฝึกให้นิสิตมีมุมมอง มีพัฒนาการ เกิดเป็นทักษะความคิดรวบยอด ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยที่ยังเข้าใจทฤษฎีขั้นพื้นฐาน แล้วนำมาผสมผสานต่อยอด สู่ผลผลิตคือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต้องเผชิญในโลกปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสู่การทำงานในบริษัทชั้นนำ หรือองค์กรระดับโลก เมื่อสำเร็จการศึกษา

โดยเฉพาะการแข่งขันล่าสุดที่ได้คว้ารางวัลBest Global Brand Plan ยิ่งตอกย้ำถึงความสำเร็จในคุณภาพการศึกษาของคณะ เพราะนิสิตกลุ่มนี้เป็นนิสิตไทย เรียนหลักสูตรไทยในระดับปริญญาตรี แต่มีความรู้ความสามารถที่ครบเครื่องเรื่องของการตลาด รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีสามารถสื่อสารนำเสนอแผนได้ชนะใจคณะกรรมการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการผลิตบัณฑิตของคณะ สัมฤทธิ์ผล เป็นไปตามปณิธานที่ตั้งเป้าไว้ ที่ต้องการให้คณะ เป็นWorld Class Business School เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลก เป็นที่ยอมรับระดับสากล ติดอันดับท็อปของโลก จาก QS World University Rankings by Subject ตอกย้ำความเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจอันดับ 1 ของไทย

คณบดีกล่าวเสริมอีกว่า ชัยชนะหลายๆ ครั้งที่นิสิตในคณะฯ นำมาให้ ไม่เพียงสร้างความสำเร็จให้แก่คณะแต่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และยืนยันความสำเร็จของระบบการศึกษาด้านธุรกิจของไทย ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีคุณภาพและมีการพัฒนาไปสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริง

-- advertisement --