-- advertisement --

 มข.-ทีเส็บ แนะแนวครูอีสาน ร่วมพัฒนาบุคลากรสายไมซ์

รองรับตลาดธุรกิจไมซ์ที่กำลังโตวันโตคืน เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ

ผศ.ชื่นจิตร อังวราวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีเว้นท์และอุตสาหกรรมบริการแบบครบวงจร (HEPSAC) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดโครงการMICE TEACHER 2019 (ไมซ์ ทีเชอร์ 2019) หัวข้อ “แนะแนวครูแนะแนวสู่ธุรกิจไมซ์” สร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อการเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไมซ์และอีเว้นท์ ผ่านการให้ความรู้แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไปถ่ายทอดลูกศิษย์ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างครูในโรงเรียนและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการจัดการไมซ์และอีเว้นท์

“อุตสาหกรรมไมซ์กําลังเป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับมากขึ้นจากรัฐบาลประเทศต่างๆ เนื่องจากมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได้และสร้างงานจํานวนมากให้กับประเทศ อุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการฯ ได้รับการตอบรับจากคณะครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วภาคอีกสานกว่า 100 ท่าน และมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากกว่า 5 สถาบัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างครูในโรงเรียนและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง”

ด้านนางอรชร ว่องพรรณงาม ผอ.ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์สำคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นนักเดินทางมีคุณภาพมีการใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ทีเส็บจึงเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงพัฒนามาตรฐานการบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบันธุรกิจไมซ์ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น ไทยที่ปัจจุบันกำลังถูกจับตามองอย่างมากจากนักท่องเที่ยว หรือบริษัทต่างๆจากชาวต่างชาติ เพราะนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งแล้วยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจ และได้รับความประทับใจจากชาวต่างชาติ อีกหลายอย่าง ทำให้ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจไมซ์จากหลายๆประเทศ และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะถูกผลักดันให้เติบโตยิ่งขึ้น

-- advertisement --