-- advertisement --

 มทร.ธัญบุรีคว้ารางวัลวิจัยนานาชาติ หุ่นสอนนวด-ปากกาบอกสี ช่วยผู้พิการทางสายตา

คอลัมน์ “ด้วยสมองและสองมือ”

“หุ่นสอนการนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ส่วนการนวดแขนซ้าย” และ “แผ่นรองเซ็นชื่อพร้อมปากกามีเสียงบอกสีสำหรับผู้พิการทางสายตา”

2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสำคัญของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้แก่ นายนนทกร ภักดีไทย นายพยุงศักดิ์ พรบรรดิษฐ์ นายศุภฤทธิ์ สหรัตนไพศาล โดย มีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ และ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นนวัตกรรมที่ช่วยและอำนวยความสะดวกให้ผู้บกพร่องทางการเห็น เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เสมือนบุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.นิพัทธ์กล่าวว่า สิ่งประดิษฐ์ทั้ง 2 ชิ้นนี้ เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษา เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ หรือHands on ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติในทุกหลักสูตรฯ

ที่สำคัญนั้น มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทำให้นักศึกษามีโอกาสร่วมเข้าประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีระดับนานาชาติ

ด้าน รศ.ดร.สุวรินทร์ ได้ให้คำปรึกษาและเอาใจใส่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งอาจารย์ยังได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐทำงานวิจัย เป็นผลทำให้งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เกิดความสำเร็จ

สามารถคว้าเหรียญทอง “หุ่นสอนการนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ส่วนการนวดแขนซ้าย” และเหรียญเงิน “ปากกาเซ็นชื่อพร้อมปากกามีเสียงบอกสีสำหรับผู้พิการทางสายตา” จากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นายนนทกร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจ เพราะไม่เคยเข้าประกวดงานหรือโครงการแบบนี้มาก่อน เป็นเวทีต่างชาติ และได้รางวัลกลับมาให้ประเทศไทย ผลงานทั้ง 2 ชิ้น คิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

โดย หุ่นสอนนวด คือ หุ่นเรียนรู้การนวดแผนไทย สามารถช่วยเสริมสร้างอาชีพนวดแผนไทยให้กับผู้บกพร่องทางการเห็นได้ ตัวหุ่นสามารถสอนการกดจุดนวดแบบเป็นลำดับขั้นตอน สามารถพูดบอกวิธีนวดให้กับผู้เรียนได้ ในตัวหุ่นจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงกดอยู่ตามจุดที่กำหนดไว้ตามตำรา มีแสงเพื่อบอกเส้นทางการนวดและมีเสียงเพื่อบรรยายการนวด

ส่วนปากกาบอกสีสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น สามารถนำมาใช้เขียนได้แบบปกติทั่วไป และมีฟังก์ชันตรวจจับสี ปากกาสามารถส่งเสียงบอกออกมาว่าคือสีอะไร ซึ่งมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมากกับผู้บกพร่องทางการเห็น เช่น สามารถทราบสีของเสื้อที่ต้องการใส่ เพื่อที่จะเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับงานหรือเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

อีกทั้งยังประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้อีก ทีมวิจัยกำลังพัฒนาปากกาให้เล็กลง พกพาได้ง่ายขึ้น ส่วนหุ่นนวดจะพัฒนาไปถึงการนวดที่ส่วนหัว และมีซิลิโคนเคลือบตัวหุ่นเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่เหมือนมนุษย์ ในเฟสถัดไป

-- advertisement --