-- advertisement --

 มทร.พระนครเปิดฝึกอาชีพ 8 หลักสูตรระยะสั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้สนใจนำไปสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ เสื้ออย่างง่ายสไตล์ผ้าไทย กระโปรงสมัยนิยม การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่ง เบเกอรี่ (เพื่ออาชีพ) อาหารทำง่าย อาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารคาวและหวานยุโรป โดยเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มี.ค.62 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากวิชาชีพมาร่วมให้ความรู้

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ก.พ.62 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2665- 3888 ต่อ 5229 หรือเฟซบุ๊ก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

-- advertisement --