-- advertisement --

 มทร.สุวรรณภูมิ เปิดอบรมตัวจริงช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการฝึกทักษะงานเชื่อมโลหะตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

รุ่นที่ 3,4 วันที่ 2 มี.ต.-30 เม.ย.62
รุ่นที่ 5 วันที่ 6-14 พ.ค.62
รุ่นที่ 6,7 วันที่ 1 มิ.ย.-20 ก.ค.62
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม อาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีเขตใต้

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเชื่อม อาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1 สอบถาม 081-363-9542

-- advertisement --