-- advertisement --

 มรส.-สุราษฎร์แปรรูปเพิ่มค่า ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร-เงาะ

ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ตัวแทนของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จากฟ้าทะลายโจรและเงาะโดยได้รับการสนับสนุนงบฯจากจ.สุราษฎร์ธานี โดยกล่าวว่า ฟ้าทะลายโจรและเงาะ ถือเป็นproduct championของสุราษฎร์ฯมีสรรพคุณทางยาและสารสำคัญมากมาย จึงจะเสริมความมั่นคงทางอาชีพและสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้พืชสมุนไพร

ดร.โชติกา ภู่พงศ์ วิทยากรจากสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาในมีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อจำหน่าย มรส. จึงเข้าไปช่วยแนะนำความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติมในส่วนการเก็บสมุนไพร เทคนิคสกัดสมุนไพรที่เหมาะสม สอนวิธีทำครีมอาบน้ำและโลชั่น เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ให้คำปรึกษาปัญหาในการทำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา รวมถึงนำสเปรย์กำจัดหนอนที่มีซาโปนิน ซึ่งเป็นสารสำคัญจากเปลือกเงาะไปเผยแพร่อีกด้วย

-- advertisement --