-- advertisement --

 มรส.หนุนผู้ประกอบการต่อยอดโอท็อปสู้ตลาดสากล

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมงานสัมมนาOTOP plus ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการและนวัตกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

น.ส.พัฒน์ชนัน เมืองระรื่น เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ กล่าว่า มรส.ได้เข้าร่วมงานสัมมนา OTOP plus พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบฯ 61 ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร ของนางจารีย์ ขุนทอง ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมสารสกัดจากหอยนางรม ของนางกันตดา เพ็งเอียด และผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวผสมขมิ้น ของน.ส.ธัญเพ็ญพัฒน์ คงสุทธิ์ ที่ได้รับการต่อยอดพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม พร้อมแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

-- advertisement --