-- advertisement --

 ม.มหาสารคามจัดมหกรรมหนังสือ-สื่อการศึกษา 2018

ถึง 2 พ.ย.นี้ กว่า 40 สำนักพิมพ์ ทั้งหนังสือไทย-ต่างประเทศ สื่อการสอน อุปกรณ์คอมพ์ราคาประหยัด

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจำปี 2561 MSU Book Fair 2018 โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี เป็นประธาน

นางพรพิมล มโนชัย ผอ.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2018 จัดขึ้นทุกปีเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ให้นิสิต เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย โดยคณาจารย์และนิสิต ได้มีส่วนร่วมแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในงานมีกิจกรรมเสวนา “ความสำเร็จสร้างได้ด้วยการอ่าน” โดยงานจัดตั้งแต่ 29 ต.ค.-2 พ.ย.61 ตั้งแต่ 09.00 – 20.00น. บริเวณหน้าตลาดน้อยม.มหาสารคาม มีผู้แทนจำหน่ายจากสำนักพิมพ์ และบริษัท ห้างร้านหนังสือและสื่อการศึกษาเข้าร่วมกว่า40บริษัท นำหนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ สื่อการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายราคาประหยัด

-- advertisement --