-- advertisement --

 ม.วลัยลักษณ์เตรียมตั้ง  ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาไทยครบวงจร

ทั้งปลูก ผลิต คัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ สกัดเป็นยารักษาโรค เน้นค้นคว้าวิจัยมิใช่เพื่อการค้า

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์ มีนโยบายในการประกาศจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศกัญชาไทย” อย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนากัญชาไทยอย่างเป็นรูปธรรมและอ้างอิงได้ ด้วยศักยภาพและความพร้อมที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ทำให้สามารถดูแลเรื่องการผลิต การปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ของกัญชาไทยได้อย่างครบวงจร การนำสารสกัดมาผลิตยาเพื่อใช้ในการรักษาโรค ทั้งนี้ เน้นย้ำจะดำเนินการเพื่อการค้นคว้าวิจัย มิใช่เพื่อการค้า

ศ.ดร.สมบัติกล่าวว่า ขณะนี้ ม.วลัยลักษณ์มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อรองรับการวิจัยที่หลากหลายและเตรียมจัดตั้งสำนักงานศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ เพื่อให้มั่นใจว่านักวิจัยมหาวิทยาลัยจะมีอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ไม่ด้อยไปกว่าสถาบันวิจัยใดในโลก และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้การดำเนินงานตามกฎหมายและหวังอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในอนาคต

-- advertisement --