-- advertisement --

 ม.ศรีปทุมกลุ่มแรกของโลก เรียนออนไลน์กับ CUK

ได้รับเลือกจากม.ไซเบอร์ดังของเกาหลีให้ส่งนศ.เรียนหลักสูตรภาษา-วัฒนธรรมแดนโคเรียเป็นกลุ่มแรก ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดสอนออนไลน์ทั่วโลก สอดรับกับสหวิทยาการของศรีปทุม ที่ได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงตามแนวอีเลิร์นนิ่ง

ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผอ.สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์แห่งเกาหลี (The Cyber University of Korea; CUK) ให้ส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเป็นกลุ่มแรกของโลก โดยมีศาสตราจารย์จากเกาหลีบินมาสอนให้ที่มหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรนี้ จะเปิดสอนออนไลน์ทั่วโลกเป็นเวลา 8 สัปดาห์

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะใช้สอนคนออนไลน์ ทั่วโลก เพราะเหมาะสำหรับคนหลายกลุ่ม เช่น มัคคุเทศก์ไทยที่จะให้บริการนัดท่องเที่ยวเกาหลี ที่มีมากกว่าปีละ 1.5 ล้านคน หรือผู้ที่จะไปศึกษาต่อที่เกาหลี จึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาศรีปทุมมีโอกาสได้เรียน ปกติหลักสูตรดังกล่าวเรียนออนไลน์ แต่ครั้งนี้มีโปรเฟสเซอร์บินมาสอนที่ประเทศไทย เพื่อมาพบนักศึกษาในชั่วโมงแรก

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หน.สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า เนื่องจากสหวิทยาการฯ เป็นการเรียนแบบที่ให้นักศึกษาออกแบบวิชาที่อยากเรียนได้เอง และมีนักศึกษาหลายคนที่อยากเรียนภาษาเกาหลี จึงอยากให้นักศึกษาได้เรียนในหลักสูตรที่ดีจริง กับเจ้าของภาษาโดยตรง

สำหรับมหาวิทยาลัยไซเบอร์แห่งเกาหลี (The Cyber University of Korea; CUK) เป็นมหาวิทยาลัย Cyber ชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นสถานศึกษาที่แยกตัวออกมาจาก The Korea University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ด้านการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงของประเทศ

-- advertisement --