ม.ศรีปทุมจับมือเอกชนทำผลิตภัณฑ์ระบายน้ำท่วมขัง

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นาย สมศักดิ์ ตันติมาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรม การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษา บุคลากร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการระบายน้ำท่วมขัง โดยมีกรอบเวลา2ปี เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ผศ.ดร.ชลธิศกล่าวว่า เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่าง ม.ศรีปทุม และบริษัท นำพลอินเตอร์เทรด เพื่อส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับระบายน้ำท่วมขังในกทม. โดยม.ศรีปทุม ศึกษาวิจัย สร้างแบบจำลอง วิเคราะห์เพื่อหาผลเฉลยของปัญหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนำพลฯสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น

ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจำลองพฤติกรรมการไหลของของไหลที่ซับซ้อน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ของไหล(ANSYS CFX V19), ส่งเสริมความร่วมมือทำกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เป็นต้น