-- advertisement --

 รร.สรรพวิทยาคมเผชิญปัญหาหมอกควัน

รวมพลังป้องกันมลพิษทางอากาศ รณรงค์ทั้งนักเรียน-ครอบครัวใส่หน้ากาก เลี่ยงพื้นที่มีฝุ่นละอองมาก หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือน

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 (สุโขทัย-ตาก) รวมพลังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันลดหมอกควัน มลพิษทางอากาศ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ด้วยการใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นอย่างถูกต้อง โดยต้องเลือกหน้ากากที่ไม่หัก พับ งอ มีผิวเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีขอบคม และรอยเปื้อน เลือกให้เหมาะกับใบหน้า ครอบได้กระชับจมูกและใต้คางให้แนบกับใบหน้า

ทั้งนี้ สภานักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ประชาสัมพันธ์ไปถึงครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียนทุกคน ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งอยู่ในพื้นที่สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศเป็นอันตราย ให้รู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ร่างกายไปสัมผัสฝุ่นละออง พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก และหมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนไม่ให้มีฝุ่นละอองโดยการเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ ถ้าไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากสามารถใช้หน้ากากธรรมดาช่วยลดการสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปได้ โดยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมจากนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผอ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม อย่างเต็มที่

-- advertisement --