-- advertisement --

 รร.อนุบาลศรีนคร รับโล่คะแนนสูงสุดทักษะวิชาการ

งานเปิดโลกวิชาการ “สวรรค์อนันต์วิทยา 123 ปี แห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพมาตรฐานสากล”

นายสาธิต มากมี ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 เปิดเผยว่า จากที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสวรรคโลก สังกัด สพม.38 (สุโขทัย-ตาก) ได้เปิดเวทีวิชาการให้เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา ได้แสดงความสามารถทักษะทางวิชาการ โดยจัดงานเปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2561 “สวรรค์อนันต์วิทยา 123 ปี แห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพมาตรฐานสากล” เพื่อให้เด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอำเภอสวรรคโลก แข่งขันทักษะวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ นั้น

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอศรีนคร จึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.6 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อมและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้น ป.6

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานเปิดโลกวิชาการครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) คว้าโล่รางวัล และเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1

-- advertisement --