-- advertisement --

 รามคำแหงหนุนเอาผิดกลุ่มทุจริตสอบนายสิบ

อธิการบดีรามฯ หนุนลงโทษเด็ดขาดผู้เกี่ยวข้องการทุจริตการสอบนายสิบตำรวจ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคม และเรียกร้อง ตร.ดำเนินการเอาผิดกับผู้ปลอมแปลงวุฒิของสถาบันต่างๆ ด้วย

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) กล่าวถึงกรณีการทุจริตการสอบโรงเรียนนายสิบตำรวจ ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่า หากการสอบสวนได้ข้อยุติแล้วว่าผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมาย ขอเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดจริงจัง เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคม เนื่องจากการทุจริตการสอบ เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในหลายๆ สนามสอบที่เคยปรากฎเป็นข่าว แต่ไม่สามารถเอาผิดผู้ใดได้ ทำให้ขบวนการทุจริตย่ามใจและยังทำผิดต่อเนื่อง

“การกระทำเช่นนี้ นับเป็นการทำร้ายสังคม เพราะหากผู้ทุจริตการสอบสามารถเข้าเรียน หรือเข้าทำงานได้ตามต้องการ สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่สอบ ก็จะไม่ได้นักศึกษาหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ต้องการ อาจส่งผลถึงผลงานและคุณภาพของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในอนาคต ขณะเดียวกันคนที่มีความรู้ความสามารถตัวจริงก็ต้องพลาดหวัง ทั้งที่ตั้งใจ มุ่งมั่น แต่กลับมาแพ้คนที่ทุจริต กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคม คือ ทำดีไม่ได้ดี แต่ทำชั่วกลับได้ดี ดังนั้น ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด”

ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการสอบสวนกรณีมีผู้รับจ้างปลอมแปลงปริญญาบัตร และวุฒิการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีกระบวนการทำต่อเนื่องอย่างเปิดเผย โดยโฆษณาในสื่อออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทำให้มีผู้หลงเชื่อ จนส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง ม.ร.ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ม.ร.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกกรณีแล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้กระทำผิดในลักษณะเช่นนี้อีก

-- advertisement --