-- advertisement --

 สจล.เปิดรับตรงแพทย์อินเตอร์ รอบ 1

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจศึกษาศาสตร์การแพทย์ ควบคู่ทักษะวิจัย และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์ และการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ เพื่อยกระดับวงการแพทย์ของประเทศ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้-9 ม.ค.62 ได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ สจล. หมายเลขโทรศัทพ์ 0-2329-8025– 30 หรือ md.kmitl.ac.th

-- advertisement --