-- advertisement --

 สตรีพัทลุง-เทคโนสุราษฎร์คว้าแชมป์นวัตกรรมโลกสีเขียว

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก.ศึกษาธิการ ประกาศรางวัลชนะเลิศ Enjoy Science: Young Makers Contestปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศสายสามัญได้แก่ รร.สตรีพัทลุง ผลงานหุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ำ และรางวัลชนะเลิศสายอาชีพ ผลงาน Clean Oysterจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎ์ธานี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นปีที่สอง ขณะรองชนะเลิศอันดับ 1 สายสามัญ คือ “Food Cycle” รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) สายอาชีวะ ผลงาน “เครื่องซีลผักสูญญากาศแบบแนวตั้งด้วยแรงดันน้ำ” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎ์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 สายสามัญ คือ “ตะเพียนซีเลอร์” รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) สายอาชีวะ “เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ” วิทยาลัยการอาชีพไชยา

-- advertisement --