-- advertisement --

 สพป.ตากเขต 1 ดูงานบริหาร-พัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัยเขต 2

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการบริหารงานให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต1นำโดย นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต1 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบาย สพฐ. และจุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านผู้เรียน

โดยเฉพาะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 และร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีเขตพี่เขตน้อง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก

-- advertisement --