-- advertisement --

 สพป.สุโขทัย เขต 2 ตักบาตรทุกเดือนช่วยผู้ยากไร้

ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 นำทีมโดย นายเปรม คำวัฒนา ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมตักบาตรทุกเดือนช่วยเพื่อนผู้ยากไร้ ของชมรมจิตอาสา สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จากการใส่บาตรไปมอบให้กับนักเรียนยากจน ผู้ปกครอง และผู้ยากไร้ทั่วไป

-- advertisement --