-- advertisement --

 สพม.19 มอบเกียรติบัตรครูดีศรีสพฐ.

นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) มอบเกียรติบัตรให้กับนายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นครูดี ศรีสพฐ. ของ สพม.19 ประจำปี 2561 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2562 ที่หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย วันที่ 5 ก.พ.62

-- advertisement --