สพม.19 รับย้ายบุคลากร 38 ค (2) 3 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 พร้อม ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เลย เขต 2 และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน พร้อมมาส่งตัวนางนิภาภรณ์ จันทร์ศิริ ที่ได้รับย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.19

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสุภาพร ภากระจ่าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.19 ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19 นางนิภาภรณ์ จันทร์ศิริ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เลย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.19 และนางช่อเอื้อง ประเทศสิง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เลย เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19