-- advertisement --

 สพม.32 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  วันจักรี ทรงก่อตั้ง  เมืองแปะต้นกำเนิด  บุรีรัมย์

องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 6 เม.ย. ด้วยหลักฐานประวัติศาสตร์ สมัยทรงเป็นเจ้าพระยาจักรี ได้ยกทัพไปตีแขวงเมืองลาว ขณะเสด็จกลับได้หยุดพักที่เมืองร้างและรวบรวมผู้คนตั้งเป็นเมืองแปะ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจังหวัดบุรีรัมย์

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ บริเวณวงเวียนราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2319 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เจ้าพระยาจักรี ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี ได้เป็นยกทัพไปจัดระเบียบการปกครองที่แข็งเมืองทางภาคอีสาน และยกทัพไปตีเมืองจำปาศักดิ์ เมืองโขง และเมืองอัตปือ เมื่อคราวเสด็จกลับ ได้หยุดพักที่เมืองร้าง ทรงเห็นว่าที่มีชัยภูมิดี มีคูน้ำล้อมรอบจึงรวบรวมผู้คนก่อตั้งเมืองขึ้น ชื่อว่า “เมืองแปะ” ตามชื่อต้นไม้ท้องถิ่น

จนกระทั่งปี พ.ศ.2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการ บริหารส่วนภูมิภาคใหม่จึงได้ชื่อ “จังหวัดบุรีรัมย์” พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ ทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จนถึงปัจจุบัน

-- advertisement --