-- advertisement --

 สวนสุนันทาปลื้มบัณฑิตครูกวาด133ที่นั่ง ครูผู้ช่วยปี60

บัณฑิตครุศาสตร์สวนสุนันทา กวาด 133 ที่นั่งในการสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 แถมทำคะแนนดียืนที่ 1 และยึดอันดับต้น ๆ ในหลายเขตพื้นที่การศึกษา คณบดีลั่นนับแต่นี้ต่อไปต้องรักษามาตรฐานเต็มที่ สั่งเดินหน้าพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมติวเข้มนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนลงสู่สนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในปีถัดไป

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยถึงผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 ที่ผ่านมาว่า เป็นที่น่ายินดีว่าบัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจบการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้ลงสมัครสอบครูผู้ช่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถสอบผ่านการแข่งขันและขึ้นบัญชีได้เป็นจำนวนถึง 133 คน โดยบัณฑิตจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอบได้ 28 คน สาขาการศึกษาปฐมวัย 7 คน สาขาสังคมศึกษา 18 คน สาขาภาษาอังกฤษ 19 คน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 23 คน และสาขาภาษาไทย 38 คน

คณบดีคณะครุศาสตร์ เผยต่อว่า จากผลการสอบที่ออกมาบัณฑิตของเราหลายคนทำคะแนนได้ดีเป็นที่ 1 และอยู่ในอันดับต้น ๆ ในหลายเขตพื้นที่ อาทิ ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ปราจีนบุรี จัดสอบสาขาวิชาภาษาไทย ได้อันดับที่ 1 และ 2 รวมทั้งได้อันดับ 3, 5, 6 และ 8 ในสาขาเดียวกันนี้อีกด้วย นอกจากนี้ที่ กศจ.สุพรรณบุรี ก็ได้อันดับ 1 และอันดับ 4 , 6 และ 8 ในสาขาคณิตศาสตร์ หรือที่ กศจ.สมุทรสงคราม กศจ.นครนายก และ กศจ.นครราชสีมาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้อันดับ 2 อันดับ 3 ซึ่งถือว่าติดอันดับต้น ๆ ในทุกสาขาที่ลงสอบแข่งขัน

“สวนสุนันทา เป็นที่ยอมรับกันมายาวนานถึงมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตครู ในแต่ละปีจะมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนต่อจำนวนมาก และมีอัตราการแข่งขันสูงสุดในระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ เราจึงสามารถคัดเด็กที่เรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปเข้ามาเรียนต่อได้ สิ่งนี้ถือเป็นผลพวงที่ทำให้เรามีสัดส่วนการสอบบรรจุติดเป็นจำนวนมากทุกปี โดยสิ่งที่ถือเป็นจุดเด่นที่สุดของคณะก็คือ การให้นักศึกษาลงมือทำวิจัยในชั้นเรียน แต่ละคนต้องมีผลงานวิจัยเป็นของตนเอง รูปแบบคล้ายกับเรียนในระดับปริญญาโท จึงทำให้นักศึกษามีองค์ความรู้ มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนการสอนได้ กอปรกับทางคณะได้เน้นการพัฒนามาตรฐานของคณาจารย์อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ”

คณบดีครุศาสตร์ กล่าวและว่า เมื่อผลสอบปรากฏชัดอีกครั้งว่าการเรียนการสอนของเราไม่ด้อยไปกว่าใคร จากนี้ไปเราจำเป็นที่จะต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้ให้ดีที่สุด พร้อมกับพัฒนาด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป

“ครุศาสตร์มุ่งเน้นความเข้มแข็งของทุกสาขาเป็นสำคัญ มีระบบพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทุกสาขา มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ ฝึกการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมทั้งอาจารย์ เพื่อเรียนรู้ทำวิจัยร่วมกัน และสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไปก็คือเราจะมีการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปีต่อ ๆ ไปอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตของเราสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูให้ได้มากที่สุด”รศ.ดร.นันทิยา กล่าว

-- advertisement --