-- advertisement --

 สสวท.ชวนส่งภาพถ่ายไทม์ไลน์ฝุ่นจิ๋ว  ลุ้นรางวัล

ต่อเนื่อง 5 วันติด ที่เดิม เวลาเดิมต่อเนื่อง 6 โมง 11 โมงเช้า เที่ยง หรือ 6 โมงเย็น ชิงของรางวัลน่ารักถึงสิ้นเดือนนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาชุมชนเพื่อถนอมรักษ์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน จากสถานการณ์ “ฝุ่นละออง PM 2.5 ภัยร้ายที่กำลังคุกคามต่อสุขภาพ” จึงขอเชิญ นักเรียน ครู ประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายสภาพอากาศ ณ เวลา 06.00 น. หรือ 11.00 น. หรือ 12.00น. หรือ 18 .00 น. และถ่ายภาพ ณ เวลาเดิม สถานที่เดิม อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกัน 5 วัน

ดูรายละเอียดและส่งภาพถ่ายชิงของรางวัลน่ารักได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.62 ที่เฟซ บุ๊ค ประกาศผลภายในวันที่ 6 ก.พ.62 ทางเฟซบุ๊คเดียวกัน

-- advertisement --