-- advertisement --

 สะม๊าดทีม-มนุษย์ฝึกหัดนิเทศรังสิตคว้าชมเชยคลิปสิงห์ทีวีปี 13

ทีม”สะม๊าดทีม” และ ทีม “มนุษย์ฝึกหัด” นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุเเละโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลชมเชยประกวด VLOG ในหัวข้อ “VLOG THAILAND เปิดเมืองไทยให้โลกรู้” ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 จัดโดยบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัทสาระดี จำกัด


(ทีมสะม๊าดทีม)

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาบ่มเพาะประสบการณ์ด้านงานสื่อสารด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนและทุกสถานการณ์อย่างมืออาชีพ มีพื้นที่เผลแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในวงกว้างและเป็นบันไดสู่การทำงานในอนาคต ในปีที่ 13 เป็นการจัดประกวดในหัวข้อ “VLOG THAILANDเปิดเมืองไทยให้โลกรู้” เพื่อให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันนำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ซ่อนอยู่ของเมืองไทยในพื้นที่ต่างๆ ให้ผู้ชมรับรู้และร่วมกันชื่นชม โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 300 ทีม ซึ่งทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล จาก “ทีมสะม๊าดทีม” และ “ทีมมนุษย์ฝึกหัด”

-- advertisement --