-- advertisement --

 สารพัดช่างอุดรธานี คว้าแชมป์ปท.ทักษะภาษาอังกฤษ EchoVE Contest

ศธ.เผยเป็นครั้งแรกที่จัด เพื่อยกระดับการเรียนทั่วประเทศใช้แอพฯเข้ามาช่วยสร้างเสริมทักษะ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษEchoVE Contest รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่า เอคโค่วี คอนเทสต์ (EchoVE Contest) เป็นการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศที่จัดเป็นครั้งแรก โดยมีแพลตฟอร์มและรูปแบบการแข่งขันที่อ้างอิงไปกับแอปพลิเคชันเอคโค่วี แอปพลิเคชั่น การสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาทั่วประเทศให้ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการศึกษายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

เอคโค่วี จึงสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0โดยเฉพาะสำหรับการศึกษาสายอาชีพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้น การส่งเสริมและสร้างทักษะทางภาษาให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคตด้วยเช่นกัน


ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1

ด้านดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า การแข่งขันเอคโค่วี คอนเทสต์ในครั้งนี้มีสถานศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง126แห่ง จาก61จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น3รอบ คือ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรจากรมว.ศึกษาธิการ พร้อมดูงานสิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน


ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 1ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค รับทุนการศึกษา 30,000 บาท โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร พร้อมดูงานที่สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคตราด ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเอคโค่วีคิดเป็น100%ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนรวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และรางวัลสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีคะแนนรวมในการฝึกทักษะด้านการพูดสูงที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ

-- advertisement --