-- advertisement --

 อาชีวะอาสา255 ศูนย์บริการฟรี ลดอุบัติเหตุสงกรานต์

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ขีดโครงการ “อาชีวะอาสา” ช่วงสงกรานต์ ซึ่งได้รับงบฯจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสอศ. ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เพื่อบริการประชาชน 255 ศูนย์ มีทีมครู นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกว่า 50,000 คน ณ จุดบริการที่กำหนด ได้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ สามารถแวะพักได้ที่ศูนย์อาชีวะอาสา ซึ่งจะมีครู นักศึกษาให้บริการฟรีตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้ สอศ.ได้พัฒนาแอพฯบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อค้นหาจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาผ่านแอพพลิเคชัน “อาชีวะอาสา” ได้สะดวกรวดเร็ว สำหรับจุดบริการ จะเป็นจุดพักคนให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินทาง ข้อมูลโรงแรม ที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ให้บริการที่นั่งพักผ่อน รน้ำดื่ม ชา กาแฟ ผ้าเย็น บางจุดมีบริการนวดผ่อนคลาย บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เติมลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีและซ่อมเบื้องต้นในกรณีที่ไม่หนักมาก รวมทั้งการให้บริการกรณีฉุกเฉินนอกพื้นที่

ทั้งนี้ จะให้บริการตามถนนสายหลัก ถนนสายรองทั่วประเทศ 255 ศูนย์ เริ่มตั้งแต่ 11-17 เม.ย.62 ตั้งแต่ 08.30 – 00.30 น. สอบถามข้อมูล1156 หรือ ‭085-906-5499‬

-- advertisement --